Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để tham gia Airbnb với tư cách công ty hoặc quản lý thông tin công ty trên một tài khoản?

  Chúng tôi hoan nghênh những nhà/phòng cho thuê của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú trên Airbnb, bao gồm các khách sạn đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi.

  Để tham gia Airbnb với tư cách doanh nghiệp hoặc công ty:

  • Vào Airbnb.com và chọn Chủ nhà
  • Sau đó chọn Thêm một nhà/phòng cho thuê mới
  • Bạn sẽ được hỏi một loạt các câu hỏi về nơi cho thuê, trong đó có câu "Bạn có cho thuê trên Airbnb với tư cách công ty không?"
  • Chọn Có, tôi làm việc hoặc điều hành một công ty dịch vụ lưu trú
  • Nhấn Tiếp theo để lưu câu trả lời của bạn và tiếp tục giới thiệu nhà/phòng cho thuê của bạn trên Airbnb

  Để thêm thông tin công ty của bạn vào một tài khoản Airbnb hiện có:

  • Vào Airbnb.com và nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn
  • Chọn Cài đặt tài khoản
  • Trong danh sách các tùy chọn trong phần Cài đặt tài khoản, nhấp vào Cài đặt
  • Dưới tài khoản công ty, nhấp vào nút Tạo tài khoản công ty
  • Thêm thông tin công ty của bạn và nhấp vào Lưu thông tin công ty

  Để cập nhật hoặc xóa thông tin công ty của bạn:

  • Vào Airbnb.com và nhấp vào ảnh đại diện của bạn
  • Chọn Cài đặt tài khoản
  • Trong danh sách các tùy chọn trong phần Cài đặt tài khoản, nhấp vào Cài đặt
  • Dưới Tài khoản công ty, bạn có thể cập nhật thông tin của công ty
  • Sau đó nhấp vào Lưu thông tin công ty
  • Để xóa tài khoản công ty, nhấp vào Xóa tài khoản công ty
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?