Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Xếp hạng hoặc đánh giá trải nghiệm ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tổ chức trải nghiệm của tôi?

  Nền tảng giao dịch Trải nghiệm Airbnb nổi tiếng với những trải nghiệm chất lượng cao và tất cả trải nghiệm đều phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi mới được đăng trên Airbnb. Là thành viên trong cộng đồng người tổ chức Trải nghiệm Airbnb, bạn cam kết tổ chức trải nghiệm đáp ứng kỳ vọng của khách.

  Đánh giá của khách giúp chủ nhà và Airbnb biết được trải nghiệm nào đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và kỳ vọng này. Đánh giá 5 sao ổn định giúp tạo dựng lòng tin vào Trải nghiệm Airbnb, mang lại thành công cho toàn bộ cộng đồng.

  Đây là lý do tại sao những trải nghiệm có một hoặc nhiều đánh giá sao thấp và xếp hạng đánh giá thấp có thể rơi xuống dưới ngưỡng chất lượng và tính đủ điều kiện của chúng tôi, từ đó có thể bị xóa khỏi nền tảng giao dịch.

  Lý do gì khiến trải nghiệm bị xóa khỏi nền tảng giao dịch?

  Chúng tôi hiểu rằng xây dựng doanh nghiệp là cả một chặng đường và mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu. Đây là lý do tại sao tiêu chí xóa sẽ cân nhắc đến việc trải nghiệm là mới hay đã tổ chức nhiều lần.

  • Một trải nghiệm mới có từ 20 đánh giá trở xuống có thể bị xóa nếu nhận được một hoặc nhiều đánh giá 1, 2 hoặc 3 sao cho 3 lượt tổ chức riêng biệt.
  • Một trải nghiệm đã tổ chức nhiều lần có hơn 20 đánh giá có thể bị xóa nếu xếp hạng trung bình giảm còn hoặc dưới 4,7 sao.

  Những tiêu chí chất lượng nào khác có thể khiến trải nghiệm bị xóa?

  Ngoài xếp hạng và đánh giá, chúng tôi còn xem xét tín hiệu từ khách và tín hiệu tham gia khác liên quan đến trải nghiệm của bạn, bao gồm cách khách tương tác với trải nghiệm và hoạt động của bạn trên Airbnb.

  Làm cách nào để biết khi nào trải nghiệm của tôi có nguy cơ bị xóa và tôi có thể làm gì để cải thiện?

  Khi một trải nghiệm có nguy cơ bị xóa, chúng tôi luôn liên hệ với bạn để chia sẻ các tiêu chí rõ ràng và tài nguyên có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm của mình.

  Khi một trải nghiệm nhận được đánh giá sao thấp, chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để chia sẻ thông tin và mẹo dựa trên hiểu biết sâu sắc của khách và những người tổ chức trải nghiệm thành công khác.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?