Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tại sao tôi không thể truy cập ảnh đại diện của khách?

  Có một vài lý do khiến bạn không thể xem ảnh đại diện của khách.

  Yêu cầu đặt phòng chưa được xác nhận

  Ảnh đại diện chỉ hiển thị sau khi yêu cầu đặt phòng được xác nhận. Sau khi yêu cầu đặt phòng được xác nhận, bạn sẽ có thể xem ảnh đại diện của khách. Cho đến lúc đó, ảnh đại diện của mỗi khách sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng hồ sơ duy nhất.

  Khách không có ảnh đại diện

  Chúng tôi đề xuất khách thêm ảnh đại diện khi họ đăng ký và nhắc lại đề xuất này khi họ gửi yêu cầu hoặc tiến hành đặt phòng. Mặc dù khách có thể đặt chỗ ở mà không cần có ảnh đại diện, chúng tôi vẫn đặc biệt khuyến khích họ thêm ảnh đại diện trước thời điểm nhận phòng.

  Bạn cũng có thể yêu cầu khách phải có ảnh đại diện, nhưng ảnh đó sẽ chỉ hiển thị sau khi đặt phòng được xác nhận.

  Nếu ảnh đại diện không cho thấy khuôn mặt của khách, và chẳng hạn chỉ chứa ảnh hoạt hình, hình đại diện ảo hoặc không phải ảnh chụp người, bạn có thể hủy miễn phạt bằng cách liên hệ với Airbnb.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?