Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi thanh toán chi phí chụp ảnh chuyên nghiệp bằng cách nào?

  We’ll subtract the cost of your photoshoot from the next payout you receive from any of your listings.

  How it works

  After your professional photoshoot:

  • You won’t be charged until the photos are uploaded to your listing
  • The cost of your photoshoot will be subtracted from your next payout, even if your next payout comes from a different listing
  • If the payout is less than the cost of the photoshoot, we’ll subtract the remaining balance from future payouts until you’re paid in full
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?