Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Trả mức lương đảm bảo cuộc sống cho nhân viên vệ sinh của bạn

  Your guests will appreciate that the people who clean your home earn a living wage for their hard work.

  Thêm ghi chú về mức lương đủ sống vào mục cho thuê của bạn

  1. Vào Mục cho thuê rồi nhấp vào mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Giá và tình trạng còn phòng rồi vào mục Phí
  3. Bên cạnh Phí vệ sinh, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Chọn Những người dọn dẹp nhà/phòng cho thuê của tôi được trả một mức lương đủ sống rồi nhấp vào Lưu
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan