Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Đặt phòng và đi du lịch

  Khi nào tôi sẽ nhận được khoản hoàn tiền của mình?

  Most refunds arrive within 10 days, but for some payment methods and regions, it might take longer.

  We send your refund on the day your reservation is canceled. Once we send it, the refund is on its way, and your payment provider (for example, your bank or credit card issuer) will have the most up-to-date info about when funds will arrive.

  Here are estimates of when you can expect to see a refund—it all depends on how you paid and where you live:

  • Major credit cards, including prepaid credit and debit cards: 5-15 business days, except in Brazil, where it can take up to 2 credit card statements
  • Airbnb for Work credit: Within 24 hours
  • Airbnb gift credit: Within 24 hours
  • Alipay: 1 business day
  • Apple Pay: Within 24 hours
  • Aura: Up to 2 credit card statements
  • Elo: Up to 2 credit card statements
  • Google Pay: Within 24 hours
  • Hipercard: Up to 2 credit card statements
  • Hongbao credit: Within 24 hours
  • iDEAL: Up to 5 business days
  • PayPal: Within 24 hours
  • PayU: Up to 10 business days
  • Postepay: 7-15 business days
  • Sofort Überweisung: Up to 5 business days
  • WeChat Pay: 1 business day
  • Other payment methods: 15 business days
  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Không tìm thấy thông tin bạn cần?
  Tìm nội dung theo từng danh mục cụ thể trong các mục khác dưới đây của Trung tâm trợ giúp.