Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để hoàn tiền cho khách?

  To refund a guest before their check-in date, go to Reservations, select a reservation, and click Issue refund.

  If a guest has a problem during their stay (ex: an offered amenity like wi-fi is missing or the hot water doesn’t work), or after their stay, you can send them a partial refund through the Resolution Center.

  Để hoàn tiền cho khách:

  1. Vào Trung tâm giải quyết và nhấp vào Gửi tiền
  2. Chọn khách để gửi tiền và nhấp vào Tiếp theo
  3. Trong phần Chọn lý do, hãy chọn lý do mô tả đúng nhất về trường hợp hoàn tiền của bạn
  4. Nhấp vào Tiếp theo
  5. Nhập số tiền cần hoàn lại và thêm tin nhắn gửi đến khách của bạn
  6. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó nhấp vào Gửi

  Your guest will be notified of the refund and we’ll process your transaction within 48 hours. Once you submit the refund amount, the transaction is considered final. For any additional refunds, you or your guest will need to submit a new request using the Resolution Center.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan