Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Hoàn tiền cho khách

It can happen to the best of Hosts: The wifi is a no-show, or the hot tub isn't hot. If something gets in the way of your guest's good time, you can send them a full or partial refund before, during, or after their stay. We'll notify them right away, and process the refund within 48 hours. 

Once you send the money, the transaction is considered final.

Refunds prior to check-in

To refund a guest before their check-in date, go to Reservations, select a reservation, and click or tap Issue refund.

Để hoàn tiền cho khách:

  1. Vào Trung tâm giải quyết và nhấp vào Gửi tiền
  2. Chọn khách để gửi tiền và nhấp vào Tiếp theo
  3. Trong phần Chọn lý do, hãy chọn lý do mô tả đúng nhất về trường hợp hoàn tiền của bạn
  4. Nhấp vào Tiếp theo
  5. Nhập số tiền cần hoàn lại và thêm tin nhắn gửi đến khách của bạn
  6. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó nhấp vào Gửi

Hosts should submit refunds or requests within 60 days after checkout.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký