Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Bùng phát vi-rút corona
  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát vi-rút corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Các chủ nhà/người tổ chức và khách bị ảnh hưởng có thể tìm kiếm thông tin trên trang Chính sách trường hợp bất khả kháng đối với vi-rút corona của chúng tôi.

  Chính sách hủy áp dụng cho Trải nghiệm Airbnb là gì?

  Standard cancellation policy

  For a full refund, cancel at least 7 days before the experience is scheduled to start or within 24 hours of purchase.

  Cancellation policy for Airbnb Adventures

  Adventures take place over multiple days and include overnight stays. For these adventures, you can receive a full refund if you cancel at least 30 days before the adventure is scheduled to start, or within 24 hours of purchase.

  Rescheduling

  You can reschedule the date or time of your experience (or add or remove guests) within 24 hours of booking, and up to 72 hours before the experience is scheduled to start. 

  If you reschedule an experience, the cancellation policy is based on the original purchase time and original start date of the experience.

  Cancellations related to identification

  Some experiences require the primary booker to provide ID before attending. If you don’t complete this process within 3 days of purchase, the entire reservation will be canceled and fully refunded.

  Cancellations due to weather

  If weather creates a safety concern, either before or during the experience, the host may cancel the experience. If this happens, you will be fully refunded.

  Cancellations due to an emergency

  Refer to the extenuating circumstances policy if you need to cancel due to an emergency. We may ask you to provide documentation.

  Cancellation policy for hosts

  If you’re a host, refer to the experience host cancellation policy.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bạn đã sẵn sàng tổ chức trải nghiệm?
  Hãy tiếp tục chia sẻ hoạt động yêu thích của bạn với khách.
  Tìm hiểu thêm