Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tìm chính sách hủy cho đặt chỗ Trải nghiệm của bạn

  Maybe flexibility is on your must-have list when booking an Experience, or perhaps you need to cancel right now. Here’s how to find the cancellation policy for your Experience reservation:

  Before you book

  You can find cancellation details on the Experience page under Things to know, and during the booking process—before you pay.

  Sau khi đặt

  Để tìm chính sách và tùy chọn hủy cho lượt đặt Trải nghiệm của bạn:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào đặt chỗ Trải nghiệm
  2. Nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Vào mục Chi tiết đặt chỗ và tìm chính sách hủy cho Trải nghiệm

  If you want to know what your refund will be, start canceling your reservation and we’ll show you a detailed breakdown.

  Extenuating circumstances

  Have an emergency and need to cancel? Check out our extenuating circumstances policy to make sure you qualify. A good thing to know: you may need to provide documentation.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan