Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Đánh giá cho trải nghiệm

After an experience ends, guests have 30 days to leave a public review, with the option to share private feedback for the Host.

Keep in mind, guests can still write reviews even if they’re late, they leave early, or they didn’t attend because they couldn’t find the meeting point.

Reading and responding to reviews

Our community relies on honesty and transparency. Hosts can read and publicly respond to reviews by going to Reviews in the experiences dashboard. We’ll remove any reviews that violate our Review Policy as well as those left by guests who opted not to attend the experience.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký