Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Xếp hạng và đánh giá áp dụng ra sao với đồng chủ nhà?

    Khi khách để lại đánh giá sau chuyến đi của họ, đánh giá sẽ hiển thị trên trang nhà/phòng cho thuê cũng như trang hồ sơ cho quản trị viên nhà/phòng cho thuê. Xếp hạng sao cũng sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của quản trị viên nhà/phòng cho thuê.

    Nếu một đồng chủ nhà được liệt kê là chủ nhà chính của một đặt phòng, đó là người mà khách sẽ liên hệ và ảnh đại diện của người này sẽ được hiển thị trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, mọi đánh giá và xếp hạng của khách sẽ dành cho quản trị viên nhà/phòng cho thuê.

    Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo sự khác biệt giữa quản trị viên nhà/phòng cho thuê, chủ nhà chính và đồng chủ nhà.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?