Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để sử dụng tính năng Đặt ngay?

  If your listing has Instant Book turned on, guests can book immediately without having to send a reservation request to you for approval.

  The benefits of Instant Book include:

  • Convenience: Book guests without having to respond to each request.
  • More guest interest: Guests can use filters to search for listings that can be booked instantly. Instant Book listings are more popular with guests since they’re able to more easily plan their trip.
  • Search placement: Instant Book positively affects your response rate for your listing, which can improve your listing’s placement in search results.
  • Superhost Status: Instant book can also help you reach Superhost status, which requires that you maintain a 90% response rate.

  If you have Instant Book on, it will apply to all available dates on your calendar. Guests who meet your requirements will be able to automatically book your place.

  Để bật hoặc tắt tính năng Đặt ngay:

  1. Vào Mục cho thuê rồi nhấp vào mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Cài đặt đặt phòng rồi vào mục Cách khách có thể đặt phòng
  3. Bên cạnh Đặt ngay, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Chọn Đặt ngay để bật hoặc chọn Tất cả các khách đều phải gửi yêu cầu đặt phòng để tắt tính năng này
  5. Nhấp vào Lưu

  Learn from other hosts about the pros and cons of using Instant Book, and how it can benefit you in the Resource Center.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?