Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Cách sử dụng chế độ Đặt ngay

Set your listing for Instant Book and relax—hosting just got easier. 

The benefits include:

  • Convenience: Book guests without having to respond to each request.
  • More guest interest: Guests can use filters to search for listings that can be booked instantly. Instant Book listings are more popular with guests since they’re able to more easily plan their trip.
  • Search placement: Instant Book positively affects your response rate for your listing, which can improve your listing’s placement in search results.
  • Superhost Status: Instant book can also help you reach Superhost status, which requires that you maintain a 90% response rate.

Để bật hoặc tắt tính năng Đặt ngay:

  1. Vào Mục cho thuê rồi nhấp vào mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Chính sách và quy tắc
  3. Bên cạnh Đặt ngay, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Chọn Bật tính năng Đặt ngay hoặc Tắt tính năng Đặt ngay
  5. Nếu bạn chọn Bật tính năng Đặt ngay, hãy chọn các yêu cầu đối với khách
  6. Nhấp vào Lưu

When Instant Book is on, it applies to all available dates on your calendar. Guests who meet your requirements will be able to automatically book your place.

Check out the Resource Center and find out what other Hosts have to say about Instant Book.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký