Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Cách đọc và gửi tin nhắn

  It all starts with a message, whether you have a question about a listing or want to book a stay right away. Getting in touch with a Host starts a message thread you can always go back to, and once you’ve taken that first step, your inbox helps you keep all your communication organized for all your trips. Just go to your Inbox and click on a message thread to read an existing message or send a new one. 

  The fine print: You do have to be logged in to your Airbnb account to read or send messages, and you can only send 25 messages within any 24-hour period (we don’t think you’ll need to send any more than that). 

  Lưu trữ tin nhắn

  1. Vào Hộp thư và chọn chuỗi tin nhắn bạn muốn lưu trữ
  2. Nhấp vào biểu tượng Lưu trữ
  3. Để đọc các tin nhắn đã lưu trữ, chọn Các cuộc trò chuyện đã lưu trữ từ menu thả xuống

  Nếu bạn là Chủ nhà, hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý tin nhắn của khách.

  Note: If a message makes you feel uncomfortable or someone tries to get you to pay outside Airbnb, click or tap the flag icon next to the message to let us know. Please note this feature is only available on the Airbnb website, and not the app.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan