Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Cài đặt giá tùy chỉnh ảnh hưởng như thế nào đến số tiền chi trả của tôi?

Custom weekly and monthly prices will override your normal nightly, weekly, and monthly prices, as well as any custom nightly prices you’ve set for your calendar.

If you have custom pricing set for specific weeks or months, you'll see a notification in the Long-term discounts section of your listing’s calendar.

If you've turned on Smart Pricing, your prices will automatically update based on your minimum price, maximum price, and frequency settings. These settings are determined by Airbnb's own algorithm, and calculations to work towards maximum occupancy of your listing.

You can manage your price settings directly from your calendar. To set custom pricing:

  1. Go to your calendar and select the dates you want to edit
  2. In the window that appears, set your nightly price
  3. [Optional] Click Add to enter a private note to yourself
  4. Click Save
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký