Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Hủy chuyến đi do trường hợp bất khả kháng

  Lưu ý: Nếu bạn cần hủy do đại dịch COVID-19, vui lòng tham khảo bài viết này để biết về các tùy chọn của bạn.

  Không cần lo lắng. Nếu bạn cần hủy đặt phòng do một trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống không thể tránh khỏi, chúng tôi có thể trợ giúp:

  1. Đọc Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi để kiểm tra xem bạn có được bảo vệ theo chính sách này không
  2. Đảm bảo bạn đã có sẵn mọi loại giấy tờ được yêu cầu
  3. Hủy đặt phòng hoặc Trải nghiệm Airbnb bằng cách chọn Tôi có trường hợp bất khả kháng
  4. Liên hệ với chúng tôi để gửi khiếu nại và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm gửi tất cả các loại giấy tờ được yêu cầu và chờ nhóm chúng tôi xem xét trường hợp của bạn

  Quan trọng: Yêu cầu bồi thường phải được gửi trong vòng 14 ngày kể từ ngày hủy.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan