Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Lời mời và ưu đãi đặc biệt

Let’s say you contact a Host about their place before requesting to book it. The Host can then invite you to book in two ways:

  • Invitation to book: Allows you to book for the dates and prices shown when you contacted the Host.
  • Special offer: Host chooses a custom price (or other details) and invites you to book with the new details. You’ll have 24 hours to accept the special offer.

To accept an invitation to book or special offer:

  1. Go to your Inbox and open your Host’s message
  2. Review the details of your pre-approval or special offer and click or tap Book now
  3. Next, click Reserve and review your payment info
  4. Click or tap Confirm and pay

Note: The special offer will be for the nightly rate, cleaning fees, and any extra guest fees, but it doesn’t include taxes, security deposit, or Airbnb service fee. You will get a detailed breakdown of the price before you finalize the booking.


Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký