Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Airbnb chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

  Chúng tôi hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, tùy thuộc tài khoản thanh toán của bạn ở quốc gia nào. Ngoài thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của các tổ chức phát hành lớn, tại các quốc gia cụ thể cũng có các tùy chọn thanh toán nhất định.

  Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn các phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng trên trang thanh toán, trước khi bạn gửi yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ. Sau khi bạn chọn quốc gia, tất cả thông tin thanh toán của bạn sẽ được hiển thị.

  Các phương thức thanh toán khả dụng ở hầu hết các quốc gia

  • Hầu hết các loại thẻ tín dụng trả trước và thẻ tín dụng lớn (Visa, MasterCard, Amex, Discover, JCB) cũng như nhiều loại thẻ ghi nợ có thể được xử lý dưới dạng tín dụng
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • PayPal

  Các phương thức thanh toán khả dụng ở các quốc gia cụ thể

  Brazil

  • Aura cho Brazil
  • Elo cho Brazil
  • Hipercard cho Brazil

  Các giao dịch thông qua Ebanx bị áp hạn mức 3.000 USD (hoặc tương đương bằng loại tiền tệ khác) cho mỗi giao dịch và hạn mức 12.000 USD (hoặc tương đương bằng loại tiền tệ khác) cho mỗi tháng theo lịch, không chỉ trên Airbnb.

  Trung Quốc

  Ấn Độ

  Ý

  • Postepay cho Ý

  Đức

  Hà Lan

  • iDEAL cho Hà Lan

  Thanh toán ngoại tuyến hoặc bằng tiền mặt là vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể khiến tài khoản của bạn bị xóa khỏi Airbnb. Chúng tôi cấm thanh toán ngoài trang web vì thanh toán bên ngoài Airbnb khiến chúng tôi khó bảo vệ thông tin của bạn hơn và khiến bạn có rủi ro bị gian lận và gặp các vấn đề an ninh khác cao hơn.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan