Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Thêm nội dung giới thiệu nhà dành cho khách vào mục cho thuê của bạn

Make your guests feel at home with a thoughtful guest manual.  

Once your listing is complete, you can create your guest manual. You can share day-to-day details, like how to turn on the hot water heater, or where to find an extra blanket. Only guests with a confirmed reservation can access your manual. 

Want some great tips about how to make your guest manual shine? Check out our Resource Center

Để thêm hoặc chỉnh sửa hướng dẫn cho khách:

  1. Vào phần Mục cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn
  2. Nhấp vào Thông tin cho khách
  3. Trong phần Thông tin sau khi đặt phòng, vào mục Hướng dẫn cho khách rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu

Heads up: Guest manuals may be referred to as house manuals in some places. But don’t worry! It’s the same helpful guest information.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký