Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi nên làm gì nếu chủ nhà cần hủy?

  Note: If your host already canceled your reservation, a full refund was processed automatically. It can take anywhere from 1 to 15 business days for your refund to appear in your account, depending on your region and how you paid. Read more about when you'll get your refund.

  If your host let you know that they can’t accommodate your stay anymore, don’t cancel for them—you might miss out on a full refund.

  Để gửi yêu cầu hủy cho Chủ nhà/Người tổ chức:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi chọn chuyến đi mà bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Hiển thị thông tin chuyến đi
  3. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  4. Nhấp vào Hủy đặt phòng/đặt chỗ
  5. Trong phần Vui lòng chọn lý do, hãy chọn Chủ nhà/Người tổ chức cần hủy
  6. Bên cạnh câu hỏi Họ có nói họ không thể đón tiếp bạn nữa không? hãy chọn
  7. Nhấp vào Yêu cầu Chủ nhà/Người tổ chức hủy

  If your trip starts within a week, the host has 24 hours to respond to the request. Otherwise, they have 48 hours to respond.

  If your host accepts or doesn’t respond, you’ll get a full refund. If they decline the request, your host should still be able to host your stay.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan