Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Phương thức tính giá

They say a journey of a thousand miles begins with a single trip request. So, how does the pricing work for all of this? The total price of your Airbnb reservation is based on the nightly rate set by the Host, plus fees or costs determined by either the Host or Airbnb.

Types of fees

Airbnb service fee: Guest service fee charged by Airbnb—this provides 24/7 community support and helps everything run ensure the system runs smoothly.

Cleaning fee: Charged by some Hosts to cover the cost of cleaning their space (applicable to all countries except China).

Extra guest fee: Charged by some Hosts for each additional guest beyond a set number.

Security deposit: Some reservations may require a security deposit requested by the Host or Airbnb—find out more about security deposits.

Value Added Tax (VAT, JCT, and GST): Charged to guests who live in certain countries—find out more about VAT.

Local taxes: Charged based on the location of the Host's place—find out more about local taxes.

Payment

You’ll be charged once a Host accepts your reservation request, or immediately if you use Instant Book. You may be able to split the total cost of your reservation across multiple payments if your reservation meets specific criteria, or you can pay the full amount in one go.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký