Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Thời điểm nên nhắn tin cho Chủ nhà

You’re more than welcome to contact a Host at any time. Sometimes, you’ll have to—other times, it’s simply a good idea.

When you must message a Host

Unless you’ve found an Instant Book listing, you’ll have to request that the Host accept your stay. At the Confirm and pay stage of your request, you’ll need to include a brief message about why you’re traveling and when you’ll check-in.

When it’s a good idea to reach out

  • Before sending a trip request: You could send a pre-emptive hello or double-check that their place is available.
  • If you have a question: You should be clear about what to expect. Just check the listing description to make sure the answer isn’t already there.
  • If you’re already booked but you need more info: You can use your Inbox to message the Host or go to your Trips.

Haven’t heard back?

Most Hosts respond within a few hours, but time zones and lack of internet access might slow things down. In the meantime, try reaching out to other Hosts in the area. Just be careful not to send more than one trip request for the same dates to ensure you don’t end up double booked.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký