Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cơ bản trên Airbnb

  Airbnb xác minh danh tính của bạn như thế nào?

  Tại Airbnb, chúng tôi luôn nỗ lực để giúp cho cộng đồng của mình được an toàn nhất có thể cho tất cả mọi người. Đó là lý do trước khi đặt phòng hoặc trải nghiệm, hoặc trước khi trở thành chủ nhà/người tổ chức, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc xác nhận tên pháp lý và bổ sung địa chỉ của mình.

  Thông tin này giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho Airbnb, chống gian lận và phục vụ nhiều mục đích khác.

  Cách Airbnb xác minh danh tính

  Khi bạn được yêu cầu xác nhận danh tính, bạn sẽ cần bổ sung tên pháp lý và địa chỉ của mình hoặc ảnh chụp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân). Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu tự chụp ảnh hoàn toàn mới. Ảnh này khác với ảnh hồ sơ mà bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp.

  Nếu bạn được yêu cầu tự chụp ảnh bản thân mình, ảnh đó cần khớp với ảnh trên giấy tờ tùy thân của bạn và giấy tờ tùy thân của bạn phải hợp lệ. Nếu các ảnh của bạn không khớp, bạn dưới 18 tuổi hoặc giấy tờ tùy thân của bạn có vẻ không hợp lệ, bạn sẽ không thể đặt nhà/phòng/trải nghiệm yêu cầu giấy tờ tùy thân. Nếu bạn dưới 18 tuổi, tất cả các yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ hiện tại cũng sẽ bị hủy.

  Bạn có thể có một số tùy chọn để xác nhận danh tính:

  • Chụp ảnh giấy tờ tùy thân bằng điện thoại
  • Chụp ảnh sử dụng máy ảnh trên máy tính hoặc thiết bị di động
  • Tải lên ảnh giấy tờ tùy thân có sẵn
  • Thêm họ và tên pháp lý
  • Thêm địa chỉ (địa chỉ này phải khớp với địa chỉ bạn nhận chứng từ ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích)

  Hoàn tất quy trình này không đồng nghĩa với việc chứng thực bất kì chủ nhà/người tổ chức hoặc khách nào, một sự đảm bảo danh tính của ai đó hoặc đảm bảo an toàn khi tương tác với họ. Luôn dựa vào nhận định sáng suốt nhất của riêng bạn và làm theo các mẹo an toàn của chúng tôi dành cho kháchchủ nhà/người tổ chức.

  Khi bạn được yêu cầu xác nhận danh tính của mình

  Điều này có thể xảy ra vì một vài lý do. Ví dụ: một số chủ nhà/người tổ chức yêu cầu khách hoàn tất xác minh danh tính thì mới được đặt chỗ ở hoặc trải nghiệm của họ.

  Cũng có những lúc Airbnb sẽ yêu cầu bạn xác nhận danh tính để giúp chúng tôi đảm bảo bạn thực sự là người đã khai.

  Nhưng bất kể lý do là gì, giấy tờ tùy thân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với chủ nhà/người tổ chức hoặc bất kỳ người dùng Airbnb nào khác.

  Bạn cũng có thể quay lại và hoàn tất xác nhận danh tính sau. Chỉ cần truy cập airbnb.com/verify và bạn có thể tiếp tục hoàn tất quy trình này.

  Loại giấy tờ tùy thân

  Tùy thuộc vào vị trí và quốc gia của bạn, bạn có thể bổ sung một trong các loại giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp sau đây:

  • Giấy phép lái xe
  • Hộ chiếu
  • Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân

  Đây phải là giấy tờ tùy thân chính thức có ảnh do chính phủ cấp (không phải thẻ học sinh/sinh viên, thẻ thư viện, thẻ phòng tập thể hình, v.v.).

  Nếu bạn bổ sung giấy phép lái xe, bạn phải nộp hai ảnh: một ảnh chụp mặt trước và một ảnh chụp mặt sau giấy phép.

  Nếu bạn bổ sung hộ chiếu, đảm bảo trong ảnh chụp có dãy số ở cuối trang có hình của bạn.

  Đối với cư dân Singapore, Hồng Kông, Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc: Cho dù bạn thêm loại giấy tờ tùy thân nào, hãy đảm bảo rằng hình ảnh giấy tờ tùy thân của bạn không để lộ số nhận dạng hoặc số đăng kí của bạn. Nếu ảnh giấy tờ tùy thân của bạn là ảnh chụp mới, hãy che số giấy tờ tùy thân bằng băng dính hoặc ngón tay khi chụp ảnh, đảm bảo rằng mọi thông tin khác đều rõ ràng. Nếu bạn tải lên ảnh có sẵn chụp giấy tờ tùy thân, trước tiên hãy chỉnh sửa để che đi số nhận dạng.

  Những cách khác chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn

  . Trong một số trường hợp, bạn có thể không cần bổ sung giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Chúng tôi sẽ có thể chắc chắn bạn thực sự là người đã khai khi bạn thêm tên pháp lý và địa chỉ của mình (địa chỉ này phải khớp với địa chỉ bạn nhận chứng từ ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích). Chúng tôi sẽ đối sánh thông tin này với cơ sở dữ liệu an toàn của bên thứ ba.

  Những thông tin được chia sẻ với chủ nhà/người tổ chức

  Nếu bạn được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, các thông tin sau đây có thể được chia sẻ với chủ nhà/người tổ chức:

  • Tên trên giấy tờ tùy thân
  • Liệu bạn trên hay dưới 25 tuổi
  • Giấy tờ tùy thân của bạn đã được thêm thành công hay chưa
  • Ảnh đại diện và tên trên hồ sơ

  Là khách, các thông tin sau đây sẽ không bao giờ được chia sẻ với chủ nhà/người tổ chức hoặc bất kỳ người dùng Airbnb nào khác:

  • Ảnh chụp giấy tờ tùy thân
  • Ảnh tự chụp trong quá trình xác minh giấy tờ tùy thân (nếu bạn được yêu cầu làm việc này)
  • Địa chỉ của bạn

  Quyền riêng tư

  Chúng tôi vô cùng coi trọng quyền riêng tư. Thông tin bạn cung cấp trong quá trình thêm giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp được quy định bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được gửi cho chúng tôi cũng như các cơ sở dữ liệu của đối tác bên thứ ba bằng công nghệ mã hóa bảo mật tương tự công nghệ mà các trang web sử dụng để truyền tải số thẻ tín dụng. Các cơ sở dữ liệu bên thứ ba sẽ xử lý thông tin này theo hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba này.

  Tại Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông hoặc Nhật Bản

  Nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của bạn, điều quan trọng là số hiệu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (BSN, RRN, NRIC, HKID, MyNumber, v.v.) của bạn không xuất hiện trên ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Nếu bạn đang tải lên thẻ căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe Hàn Quốc, vui lòng chỉ để hiển thị 6 chữ số đầu tiên (phần có chứa ngày sinh của bạn), do chúng tôi có nghĩa vụ thu thập thông tin đó vì lý do tuân thủ.

  Nếu ảnh giấy tờ tùy thân của bạn là ảnh chụp mới, hãy đảm bảo rằng mọi thông tin khác đều rõ ràng và chỉ che đi số hiệu giấy tờ tùy thân (bạn có thể sử dụng băng dính để che số). Nếu bạn tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân có sẵn, hãy chỉnh sửa ảnh để ẩn đi số hiệu giấy tờ tùy thân.

  Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi để cải thiện cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin số hiệu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Nếu giấy tờ tùy thân của bạn được bổ sung trước ngày nêu dưới đây và số hiệu giấy tờ tùy thân có xuất hiện trên ảnh thì cũng không sao. Chúng tôi đã xóa vĩnh viễn hoặc chỉnh sửa ảnh giấy tờ tùy thân của bạn và bạn không cần làm gì thêm. Nếu giấy tờ tùy thân của bạn được bổ sung sau ngày này, chúng tôi sẽ lưu trữ ảnh nhưng đã xóa số hiệu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để bảo vệ bạn.

  • Hà Lan, mã số công dân (BSN): Ngày 5 tháng 9 năm 2017
  • Hàn Quốc, số đăng ký cư trú (RRN): Ngày 15 tháng 5 năm 2018
  • Singapore, Thẻ căn cước đăng ký quốc gia (NRIC)/số hiệu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khác: Tháng 9 năm 2019
  • Hồng Kông, Thẻ căn cước công dân Hồng Kông (HKID): Ngày 1 tháng 10 năm 2019
  • Nhật Bản, MyNumber/Số cá nhân: Ngày 1 tháng 10 năm 2019

  Lưu trữ và xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân

  Việc lưu trữ ảnh chụp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp được quy định bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó mô tả nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin của bạn.

  Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Nếu bạn xóa, mọi đặt phòng/đặt chỗ sắp tới đều sẽ bị hủy.

  Tuy nhiên, bạn có thể xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân 90 ngày sau khi hoàn tất đặt phòng/đặt chỗ gần nhất.

  Để xóa ảnh giấy tờ tùy thân của bạn: Từ phần Cài đặt tài khoản, vào mục Thông tin cá nhân. Bên cạnh Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, chọn Xóa.

  Bạn cũng có thể xóa ảnh đại diện, nhưng không thể xóa ảnh tự chụp (nếu bạn được yêu cầu chụp).

  Những cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân

  Khi bạn và các khách cũng như chủ nhà/người tổ chức khác cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân, điều này sẽ xây dựng lòng tin trong cộng đồng Airbnb. Việc này cũng giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho Airbnb, chống gian lận và phục vụ nhiều mục đích khác. Có một vài cách mà thông tin giấy tờ tùy thân có thể được dùng nhằm phục vụ mục đích này.

  Đầu tiên, tại Airbnb, chúng tôi có thể sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân của bạn để bảo vệ tất cả khách và chủ nhà tốt hơn. Thông tin này giúp chúng tôi kiểm tra liệu mọi người có khai đúng về bản thân hay không. Nhờ đó, chúng tôi có thể thực hiện hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn các cá nhân gian lận trên Airbnb. Chúng tôi cũng có thể giúp các tài khoản bảo mật hơn và xác định chắc chắn hơn rằng tất cả người dùng Airbnb đều trên 18 tuổi.

  Ngoài ra, nếu luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin nhận diện từ giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, như họ tên, địa chỉ và ngày sinh, cho các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện kiểm tra lý lịch dựa trên hồ sơ công khai nhằm xác định các tiền án, tiền sự cũng như những người có tên trong danh sách tội phạm tình dục. Hiện tại, việc kiểm tra này chỉ áp dụng đối với người dùng ở Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi tin rằng, việc kiểm tra này sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn tình trạng gian lận và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, kiểm tra như vậy không đảm bảo rằng tương tác với những khách đặt qua Airbnb sẽ là an toàn hoặc không gặp sự cố. Vui lòng đọc kỹ thông báo của chúng tôi về những hạn chế của việc kiểm tra lý lịch và danh sách tội phạm tình dục.

  Ngoài ra, nếu luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin nhất định từ giấy tờ tùy thân cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (để giúp họ thực thi các luật thuế, luật chống rửa tiền và các luật trừng phạt khác nhau), cũng như cho các cơ quan thực thi pháp luật (có thể đang tiến hành điều tra đòi hỏi sự tham gia của Airbnb).

  Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, đồng thời đảm bảo sự tôn trọng, quyền riêng tư và bảo mật của tất cả người dùng Airbnb.

  Giới thiệu về việc đối sánh ảnh

  Nếu bạn được yêu cầu tự chụp ảnh bản thân mình, chúng tôi sẽ đối sánh ảnh này với ảnh trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp mà bạn đã cung cấp. Điều này giúp chúng tôi chắc chắn rằng bạn đúng là người như đã khai.

  Việc đối sánh ảnh có thể cung cấp một số thông tin hữu ích, nhưng không quy trình đối sánh khuôn mặt nào là luôn chính xác tuyệt đối. Hiệu quả của việc so sánh các đặc điểm khuôn mặt có thể khác nhau đáng kể tùy theo kỹ năng và nhận định của người đánh giá, chất lượng và độ phân giải ảnh cũng như liệu có thay đổi đáng kể nào về dung mạo của người trên hai bức ảnh hay không (ví dụ như thay đổi về tuổi tác, cân nặng và trang phục khác nhau).

  Do đó, quy trình này đôi khi cho kết quả “khớp” giữa các ảnh mà trên thực tế không phải của cùng một người hoặc không cho kết quả khớp giữa các ảnh của cùng một người. Những cá nhân lừa đảo có thể đánh lừa ngay cả những nỗ lực công phu và cẩn thận nhất nhằm đối sánh ảnh được gửi để so sánh.

  Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan về tính chính xác hoặc hiệu quả của kết quả đối sánh ảnh. Bạn không nên coi việc hoàn tất quy trình đối sánh ảnh là sự đảm bảo cho danh tính của ai đó hoặc đảm bảo rằng họ là người bạn có thể tương tác một cách an toàn.

  Khắc phục sự cố

  Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy đọc thêm về cách gửi giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Không tìm thấy thông tin bạn cần?
  Chọn vai trò để tìm trợ giúp được chọn riêng.