Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tiêu chuẩn và kỳ vọng của Airbnb là gì?

  Để giúp cộng đồng của chúng ta luôn an toàn và đáng tin cậy, chúng tôi đã công bố các tiêu chuẩn và kỳ vọng của chúng tôi đối với tất cả chủ nhà và khách.

  Chúng tôi xây dựng các tiêu chuẩn này dựa trên kinh nghiệm bao quát có được khi tương tác với các thành viên của cộng đồng Airbnb. Những tiêu chuẩn này nhằm tập hợp các chính sách hiện tại của chúng tôi vào một khung duy nhất giúp các thành viên của cộng đồng Airbnb hiểu rõ hơn những gì có thể mong đợi từ chúng tôi và những gì chúng tôi mong đợi từ họ.

  Các tiêu chuẩn sẽ được thực thi như thế nào?

  Mỗi quyết định thực thi là kết quả của quá trình điều tra cẩn thận và tỉ mỉ của một nhóm chuyên gia tận tâm nhằm đảm bảo chúng tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Phản hồi của chúng tôi đối với các trường hợp vi phạm các chính sách này đã, đang và sẽ tiếp tục dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng cân nhắc hoàn cảnh của từng trường hợp khi đưa ra quyết định thi hành, nhưng chúng tôi không thể tùy nghi trong việc giải quyết những hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách.

  Tôi có thể làm gì nếu không đồng ý với quyết định?

  Nhóm thực thi của chúng tôi gồm những chuyên gia tận tụy, nhưng họ vẫn là con người bình thường. Vì vậy, trong một số hiếm trường hợp, các quyết định thi hành có thể không chính xác. Nếu bạn không đồng ý với quyết định mà chúng tôi đã đưa ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định này một cách cẩn thận. Định nghĩa về chính các tiêu chuẩn và kì vọng sẽ không được xem xét.

  Các tiêu chuẩn có thay đổi theo thời gian không?

  Chúng ta luôn học hỏi và phát triển, vì thế các tiêu chuẩn và kì vọng cũng sẽ phát triển theo thời gian. Hãy nhớ xem lại các tiêu chuẩn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về một tình huống cụ thể.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan