Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để sử dụng tài khoản quản trị viên của tôi trên bảng điều khiển Airbnb for Work?

  Truy cập bảng điều khiển của bạn:

  Bạn có thể truy cập bảng điều khiển Airbnb for Work bằng cách:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn
  2. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải
  3. Chọn Airbnb for Work
  4. Nhấp vào Truy cập bảng điều khiển của bạn

  Sử dụng bảng điều khiển

  Bảng điều khiển Airbnb for Work được chia thành 4 tab: Chuyến đi, Báo cáo, Hóa đơn và Thành viên.

  Chuyến đi

  Sử dụng Chuyến đi để xem tổng quan các chuyến đi hiện tại, đã xác nhận và đã hoàn thành của nhân viên. Đối với mỗi chuyến đi, bạn sẽ thấy tên khách, thông tin điểm đến và ngày thực hiện chuyến đi.

  Báo cáo

  Tab này cho biết số đêm đã đặt, tổng số tiền đã chi và giá thuê trung bình theo ngày của công ty bạn. Bạn cũng có thể xuất báo cáo dạng CSV từ trang này.

  Hóa đơn

  Vào tab này để xem lại các hóa đơn của nhóm khách. Mỗi mục sẽ có số hóa đơn, ngày tháng, ngày đến hạn và số tiền phải trả.

  Thành viên

  Duyệt xem và quản lý tài khoản của các nhân viên được liên kết với công ty bạn. Bạn cũng có thể mời nhân viên tham gia chương trình của mình từ trang này.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan