Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 9, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 8 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Yêu cầu để đặt phòng trên Airbnb là gì?

  Chúng tôi luôn yêu cầu mọi người dùng Airbnb cung cấp một số thông tin trước khi họ đặt phòng trên Airbnb. Khách cần phải điền đầy đủ thông tin này rồi mới có thể yêu cầu đặt phòng. Thông tin này giúp chủ nhà biết được khách là ai và cách liên hệ với họ.

  Yêu cầu của Airbnb đối với khách bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại đã xác nhận
  • Thông tin giới thiệu
  • Đồng ý với nội quy nhà
  • Thông tin thanh toán

  Mặc dù không bắt buộc, khách vẫn nên có ảnh đại diện. Chủ nhà sẽ không thấy được địa chỉ email thực của khách, ngay cả sau khi họ đặt phòng. Thay vào đó, chủ nhà sẽ thấy một địa chỉ email Airbnb tạm thời dùng để chuyển tiếp tin nhắn của họ đến khách.

  Một số chủ nhà cũng có thể yêu cầu khách cung cấp giấy tờ tùy thân trước khi đặt phòng.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?