Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Yêu cầu đối với đặt phòng

Before booking a stay or an Experience, we may ask for a government ID or that you verify your identity. We will need to know some basic information—which we don't share with Hosts or anybody else. We also encourage profile photos, and some Hosts may require them, but profile photo's aren't displayed until after a booking is confirmed.

We need your:

  • Full name
  • Email address
  • Confirmed phone number
  • Payment information

Your Host may ask for: 

  • Brief introductory message 
  • Agreement to house rules

Your privacy is important to us

Hosts never see your payment information or your email address, even after you book. We'll email you whenever a message is sent to your Inbox.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký