Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Định giá thông minh

  When you turn on Smart Pricing, your nightly prices automatically change based on demand. This is a helpful tool if you want to optimize pricing without constantly monitoring it. You’re still the boss, though—so you can set fluctuation limits and customize specific nightly prices in your calendar at any time.

  How it’s determined

  Smart Pricing is based on the type and location of your listing, along with season, demand, and other factors. Learn more about the top 3 things that can influence demand.

  Để tắt hoặc bật tính năng Định giá thông minh:

  1. Vào phần Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn
  2. Nhấp vào Định giá và tình trạng còn phòng rồi vào mục Định giá
  3. Bên cạnh Giá theo đêm, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Sử dụng công cụ chọn để bật Định giá thông minh, sau đó nhập giá tối thiểu và tối đa
  5. Nhấp vào Lưu

  Để tắt định giá thông minh, hãy làm theo các bước ở trên và sử dụng công cụ chọn để tắt Định giá thông minh.

  Your pricing changes will not affect pending or confirmed reservations, since those guests have already submitted their payment information.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan