Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể bắt đầu quản lý việc đi lại của công ty mình như thế nào?

  We’ve made it easy to manage company travel on Airbnb with specialized dashboard that you can access from your personal Airbnb account. From the dashboard, you can review active or upcoming trips, itinerary details, and financial reporting.

  You’ll need to link your work email address to your account and be added as a travel admin before you can access the dashboard.

  To access the Airbnb for Work dashboard:

  1. Hover over your name in the corner of airbnb.com.
  2. Select Airbnb for Work
  3. Click Visit your dashboard

  If your company isn’t signed up yet, learn more about Airbnb for Work.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan