Chuyển đến nội dung

Đổi thẻ quà tặng của bạn

Sau khi bạn đổi thẻ quà tặng Airbnb, tiền tích lũy từ quà tặng sẽ có thể áp dụng cho đặt phòng/đặt chỗ tiếp theo của bạn.
Hiện tại chỉ các cá nhân tại Hoa Kỳ mới có thể đổi bằng phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ.
Thẻ quà tặng mẫu
Thẻ quà tặng mẫu
Thẻ quà tặng mẫu
Những điều cần lưu ý
Bao gồm chi phí
Bạn cần có phương thức thanh toán được phát hành tại Hoa Kỳ trong tài khoản trước khi đổi thẻ quà tặng. Nếu tổng chi phí khác với số tiền tích lũy từ thẻ quà tặng, bạn có thể sử dụng để thanh toán phần chênh lệch.
Không bao giờ hết hạn
Sau khi đổi, bạn có thể sử dụng tiền tích lũy từ quà tặng để đặt phòng/đặt chỗ ngay bây giờ hoặc sau này. Với gần 8 triệu chỗ ở và hơn 50.000 trải nghiệm, bạn có vô số cách để khám phá.
Các vấn đề cần xem xét
Tiền tích lũy từ thẻ quà tặng không dùng để thanh toán cho những thay đổi đối với các đặt phòng/đặt chỗ hiện tại cũng như các khoản thanh toán theo lịch hoặc sắp tới của các kỳ ở dài hạn hay gói thanh toán.
Số dư tiền tích lũy
Ở phần Phương thức thanh toán trong Tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy tiền tích lũy từ quà tặng Airbnb cùng với số dư hiện tại của mình. Nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết để xem lại danh sách thẻ quà tặng đã áp dụng cho tài khoản của bạn.

Câu hỏi thường gặp
Để mua thẻ quà tặng số Airbnb – loại có thể gửi qua email hoặc tin nhắn văn bản – vui lòng truy cập trang chương trình thẻ quà tặng Airbnb của chúng tôi. Bạn cũng có thể mua thẻ quà tặng Airbnb tại các điểm bán lẻ khác nhau trên khắp nước Mỹ. Hiện tại, chỉ những cá nhân tại Hoa Kỳ mới có thể mua và đổi thẻ quà tặng bằng phương thức thanh toán được phát hành tại Hoa Kỳ. Để đặt mua thẻ quà tặng số lượng lớn, hãy truy cập trang web mua hàng dành cho doanh nghiệp của chúng tôi. Đơn đặt hàng số lượng lớn phải có giá trị giao dịch tối thiểu 1.000 USD.

Hiện tại, chỉ những cá nhân tại Hoa Kỳ mới có thể mua và đổi thẻ quà tặng bằng phương thức thanh toán đã được phát hành tại Hoa Kỳ. Xem điều khoản về thẻ quà tặng

Bạn cần có phương thức thanh toán được phát hành tại Hoa Kỳ trước khi có thể đổi thẻ quà tặng. Nếu tổng chi phí khác với số dư thẻ quà tặng, bạn có thể sử dụng để thanh toán phần chênh lệch.

Bạn nên coi Thẻ quà tặng như tiền mặt. Khi chúng tôi gửi Thẻ quà tặng số bằng hình thức điện tử cho người mua hay người nhận được chỉ định hoặc giao Thẻ quà tặng cho đơn vị vận chuyển, rủi ro thất lạc và quyền sở hữu Thẻ quà tặng sẽ chuyển sang cho người mua, bất kể phương thức gửi thẻ nào được áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ Thẻ quà tặng nào bị thất lạc, lấy cắp, hủy hay được sử dụng khi chưa có sự cho phép của bạn.

Bạn vẫn còn câu hỏi? Truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi