Cộng đồng toàn cầu đa dạng của chúng tôi là yếu tố giúp Airbnb tồn tại

Xây dựng nền tảng hội nhập cho tất cả chủ nhà và khách là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy mục tiêu đó. 
Hiểu về định kiến và cảm giác “bốn bể là nhà”

Đào tạo về định kiến vô thức là một trong những cách chúng tôi chống lại sự phân biệt đối xử. Để giúp thành viên hiểu về phân biệt đối xử và sự định kiến dẫn đến hành vi đó, chúng tôi đã tạo ra bộ công cụ này để tìm hiểu về định kiến và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của mọi người, ngay cả khi họ không ý thức được điều đó.

Cùng nhau hành động

Airbnb Citizen ủng hộ sự tiến bộ bằng cách hợp tác với cộng đồng toàn cầu của mình. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ công cụ học tập và hỗ trợ, các ý tưởng từ những nhà tư tưởng hàng đầu, tin tức về trạng thái chia sẻ nhà và phương thức hành động.

Giúp các chủ nhà của chúng tôi mang lại cho khách cảm giác “bốn bể là nhà”

Sự hiểu biết chung là điều cần thiết để xây dựng nên những trải nghiệm Airbnb thân thiện và hòa nhập hơn. Trung tâm trợ giúp mở rộng của chúng tôi có câu trả lời cho nhiều câu hỏi thực tế về chính sách không phân biệt.

Chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ bạn

Chúng tôi được truyền cảm hứng từ Trung tâm cộng đồng sôi động nơi các chủ nhà chia sẻ những câu chuyện và ý tưởng với nhau, khiến chúng tôi say mê và thúc đẩy chúng tôi xây dựng một nền tảng tốt hơn nữa. Chia sẻ trải nghiệm của bạn về sự kết nối giữa con người với con người và khơi mào một cuộc thảo luận.