BẢO VỆ CHO CHỦ NHÀ

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm

Trong những trường hợp hy hữu khi có người bị thương tích hoặc gặp thiệt hại về tài sản trong thời gian tham gia trải nghiệm được bảo hiểm, người tổ chức có thể được bảo vệ với khoản bảo hiểm trách nhiệm pháp lý lên đến 1.000.000 USD.

Trong những trường hợp hy hữu khi có người bị thương tích hoặc gặp thiệt hại về tài sản trong thời gian tham gia trải nghiệm được bảo hiểm, người tổ chức có thể được bảo vệ với khoản bảo hiểm trách nhiệm pháp lý lên đến 1.000.000 USD.

Áp dụng cho hầu hết những người tổ chức trải nghiệm
Bảo vệ người tổ chức từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trải nghiệm
Chưa từng có trong ngành du lịch

Chương trình này áp dụng cho người tổ chức trải nghiệm, ngoại trừ ở Trung Quốc đại lụcNhật Bản. Chương trình này không áp dụng cho chủ nhà.

Những hạng mục nào được bảo hiểm?

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm có thể chi trả cho:

  • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với thương tích thân thể xảy ra với khách hoặc người khác
  • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với thiệt hại về tài sản thuộc sở hữu của khách hoặc người khác

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm không chi trả cho:

  • Thương tích thân thể hoặc thiệt hại về tài sản do hành động có chủ ý (không phải tai nạn)
  • Thiệt hại, mất mát hoặc trộm cắp đối với tài sản cá nhân của người tổ chức
  • Trải nghiệm có liên quan đến máy bay hoặc một số loại hoạt động mạo hiểm nhất định (như nhảy bungee và trượt tuyết sử dụng trực thăng đưa lên đỉnh trượt)

Tự tin đón tiếp khách

Thời gian chuẩn bị cho trải nghiệm

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm có thể bảo hiểm cho người tổ chức trong thời gian diễn ra trải nghiệm, cũng như trong khi họ đang chuẩn bị cho khu vực tổ chức trải nghiệm, trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc trải nghiệm, tùy theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ quy định trong hợp đồng.

Phạm vi bảo hiểm đối với người đồng tổ chức

Những người đồng tổ chức cung cấp các dịch vụ gắn liền với trải nghiệm cũng có thể được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trải nghiệm, theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Chúng tôi cam kết quảng bá một cộng đồng an toàn và đáng tin cậy trên toàn thế giới.

Chúng tôi cam kết quảng bá một cộng đồng an toàn và đáng tin cậy trên toàn thế giới.

Quy trình yêu cầu bồi thường

1. Hoàn tất biểu mẫu tiếp nhận

Người tổ chức trải nghiệm, khách hoặc bên thứ ba hoàn thành và gửi Mẫu tham gia chương trình bảo hiểm.

2. Công ty bảo hiểm chỉ định một chuyên viên giám định bồi thường, người này sau đó sẽ đánh giá yêu cầu bồi thường

Sau khi biểu mẫu tham gia chương trình được hoàn tất, chuyên viên giám định bồi thường sẽ thay mặt cho công ty bảo hiểm liên hệ với bạn để trao đổi về yêu cầu bồi thường và thu thập thông tin.

3. Yêu cầu bồi thường sẽ được giao cho chuyên viên giám định bồi thường điều tra

Chuyên viên giám định bồi thường bên thứ ba sẽ dàn xếp khiếu nại theo điều khoản của hợp đồng Bảo hiểm cho người tổ chức trải nghiệm cũng như luật pháp và quy định hiện hành của địa phương trong phạm vi quyền hạn áp dụng.

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ nhất định. 
Để tìm hiểu thêm, hãy tải xuống bản tóm tắt đầy đủ về chương trình.

Giải đáp thắc mắc của bạn

Tôi có cần phải làm gì để được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trải nghiệm không?

Không. Khi trở thành người tổ chức trải nghiệm và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Airbnb, bạn cũng đồng ý được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trải nghiệm đối với các sự cố xảy ra trong quá trình tổ chức trải nghiệm Airbnb. Lưu ý rằng Chương trình bảo hiểm trải nghiệm phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ quy định trong hợp đồng.

Nếu bạn muốn chọn không tham gia Chương trình bảo hiểm trải nghiệm, bạn phải thực hiện các bước sau:

  • Gửi email cho chúng tôi từ địa chỉ email liên kết với tài khoản người tổ chức trải nghiệm của bạn
  • Cung cấp họ tên đầy đủ và số điện thoại liên kết với tài khoản người tổ chức trải nghiệm của bạn
  • Cung cấp tên chính xác của trải nghiệm do bạn tổ chức

Xin lưu ý, địa chỉ email chọn không tham gia sẽ không được giám sát ngoại trừ trường hợp để xử lý các yêu cầu chọn không tham gia.

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm có áp dụng cho trải nghiệm trực tuyến không?

Người tổ chức trải nghiệm trực tuyến có thể được bảo vệ theo Chương trình bảo hiểm trải nghiệm trong trường hợp hãn hữu khi khách bị thương hoặc tài sản của họ bị hư hại trong khi tham gia một trong các phiên video tương tác này và người tổ chức phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chương trình bảo hiểm trải nghiệm không bảo vệ người tổ chức trước các rủi ro liên quan đến hoạt động trực tuyến như phỉ báng hoặc trộm cắp dữ liệu điện tử hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về việc tổ chức trải nghiệm, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu tạo trải nghiệm?

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu tạo trải nghiệm?