Chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19

Các chủ nhà đang cung cấp chỗ ở cho bác sĩ, y tá và những nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu khác để họ có thể ở gần chỗ làm hoặc giữ khoảng cách an toàn với gia đình.

Các chủ nhà đang cung cấp chỗ ở cho bác sĩ, y tá và những nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu khác để họ có thể ở gần chỗ làm hoặc giữ khoảng cách an toàn với gia đình.

Cách chủ nhà có thể hỗ trợ

Nếu bạn sở hữu nhà nguyên căn, bạn có thể chọn cung cấp chỗ ở cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại khu vực của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách hạng mục cần vệ sinh hữu ích để giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón tiếp lực lượng tuyến đầu. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xét duyệt tính đủ điều kiện của nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu trước mỗi kỳ ở.

Cách chủ nhà có thể hỗ trợ

Nếu bạn sở hữu nhà nguyên căn, bạn có thể chọn cung cấp chỗ ở cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại khu vực của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách hạng mục cần vệ sinh hữu ích để giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón tiếp lực lượng tuyến đầu. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xét duyệt tính đủ điều kiện của nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu trước mỗi kỳ ở.

Bạn là nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19?

Những chủ nhà đang cung cấp chỗ ở miễn phí và giảm giá chỗ ở cho những người làm việc ở tuyến đầu. Chúng tôi cũng miễn khoản phí dịch vụ đối với tất cả Chỗ ở cho tuyến đầu.

Để được tiếp cận với loại hình chỗ ở này, bạn cần trả lời một vài câu hỏi nhằm đảm bảo bạn đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể xem những chỗ ở còn trống trong khu vực của bạn.

Bạn là nhân viên thuộc lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19?

Những chủ nhà đang cung cấp chỗ ở miễn phí và giảm giá chỗ ở cho những người làm việc ở tuyến đầu. Chúng tôi cũng miễn khoản phí dịch vụ đối với tất cả Chỗ ở cho tuyến đầu.

Để được tiếp cận với loại hình chỗ ở này, bạn cần trả lời một vài câu hỏi nhằm đảm bảo bạn đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể xem những chỗ ở còn trống trong khu vực của bạn.

Đặt sức khoẻ của bạn lên hàng đầu

Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy thoải mái khi đón tiếp khách và đặt phòng ngay lúc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tạo ra một danh sách hạng mục cần vệ sinh toàn diện, giúp chủ nhà chuẩn bị trước mỗi kỳ ở.

Đặt sức khoẻ của bạn lên hàng đầu

Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy thoải mái khi đón tiếp khách và đặt phòng ngay lúc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tạo ra một danh sách hạng mục cần vệ sinh toàn diện, giúp chủ nhà chuẩn bị trước mỗi kỳ ở.

Giải đáp thắc mắc của bạn

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình hoặc cách cung cấp chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19.