Chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19

Chỗ ở cho tuyến đầu là gì?

Thông qua Airbnb.org, Chủ nhà có thể cung cấp chỗ ở những người ứng cứu COVID-19, những người cần chỗ ở gần nơi làm việc hoặc giữ khoảng cách an toàn với gia đình.

Chỗ ở cho tuyến đầu là gì?

Thông qua Airbnb.org, Chủ nhà có thể cung cấp chỗ ở những người ứng cứu COVID-19, những người cần chỗ ở gần nơi làm việc hoặc giữ khoảng cách an toàn với gia đình.

Những chỗ ở đó dành cho đối tượng nào?

Chỗ ở cho tuyến đầu dành cho những những người ứng cứu, có liên kết với một trong những đối tác phi lợi nhuận của Airbnb.org và đang cần nơi ở.

Những chỗ ở đó dành cho đối tượng nào?

Chỗ ở cho tuyến đầu dành cho những những người ứng cứu, có liên kết với một trong những đối tác phi lợi nhuận của Airbnb.org và đang cần nơi ở.

Cách trợ giúp

Bạn muốn cung cấp chỗ ở cho những người ứng cứu COVID-19? Bạn phải là Chủ nhà Airbnb đang hoạt động và có thể cung cấp toàn bộ nhà/phòng cho thuê.

Cách trợ giúp

Bạn muốn cung cấp chỗ ở cho những người ứng cứu COVID-19? Bạn phải là Chủ nhà Airbnb đang hoạt động và có thể cung cấp toàn bộ nhà/phòng cho thuê.

Giải đáp thắc mắc của bạn

Tìm hiểu thêm về chương trình hoặc cách cung cấp chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19.

Chỗ ở cho tuyến đầu và Airbnb.org

Chương trình Chỗ ở cho tuyến đầu sắp trở thành một phần của Airbnb.org, một tổ chức phi lợi nhuận theo điều 501(c)(3) với công việc khai mở tiềm năng chia sẻ không gian và tài nguyên trong giai đoạn khủng hoảng.