Airbnb × PICC (Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc)

Chương trình bảo vệ chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc đại lục, chúng tôi không chỉ trao quyền cho các chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm để họ có thể hoạt động hiệu quả, độc lập và thành công thông qua Airbnb. Chúng tôi cũng hợp tác với Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc (PICC) để cung cấp Chương trình bảo vệ chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc. Chương trình này bao gồm ba hạng mục: Chương trình Bảo hiểm tài sản cho chủ nhà/người tổ chức tại Trung Quốc, Chương trình Bảo hiểm cho chủ nhà tại Trung QuốcChương trình Bảo hiểm trải nghiệm để đảm bảo quy trình yêu cầu bảo hiểm diễn ra dễ dàng hơn, an toàn hơn và bảo đảm hơn. Xem phần dưới đây để tìm hiểu về phạm vi bảo hiểm bạn sẽ được hưởng.

Bảo hiểm cung cấp những quyền lợi nào?

Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ nhà/phòng cho thuê của bạn và tài sản liên quan, cũng như sự an toàn của khách và các bên thứ ba.

Số tiền tối đa

 • Bảo hiểm tài sản cho chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc trị giá lên đến 1.000.000 CNY
 • Bảo hiểm cho chủ nhà tại Trung Quốc trị giá lên đến 5.000.000 CNY
 • Bảo hiểm trải nghiệm tại Trung Quốc trị giá lên đến 5.000.000 CNY

Hỗ trợ chuyên nghiệp

 • Nhóm phụ trách yêu cầu bồi thường của PICC hợp tác với Sedgwick China Co., Ltd để cùng nhau cung cấp các dịch vụ độc quyền của họ
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng của Airbnb đưa ra những câu trả lời thông minh cho các câu hỏi của bạn và cung cấp các dịch vụ cá nhân cần thiết

Chương trình Bảo hiểm tài sản cho chủ nhà/người tổ chức tại Trung Quốc

Phạm vi bảo hiểm:

 • Thiệt hại đối với chỗ ở của bạn do khách gây ra
 • Thiệt hại đối với tài sản của bạn do khách gây ra
 • Thiệt hại đối với nhà hoặc tài sản do động vật hoặc thú cưng của khách gây ra (ví dụ như chó dẫn đường)
 • Thiệt hại về doanh thu từ tất cả các đặt phòng/đặt chỗ do tai nạn gây ra, đến mức tối đa là 10.000 CNY

Các điều khoản miễn trừ trong phạm vi bảo hiểm

 • Trộm cắp tiền mặt và chứng khoán (ví dụ: tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu)
 • Hao mòn thông thường
 • Chấn thương thân thể hoặc thiệt hại về tài sản đối với khách hoặc bên thứ ba (những thiệt hại có thể thuộc phạm vi bao trả của Bảo hiểm cho chủ nhà/người tổ chức tại Trung Quốc)
 • Vết ố, nấm mốc, v.v. tại chỗ ở
 • Thiên tai
 • Khác

Quy trình yêu cầu bảo hiểm

1. Trao đổi với khách

Trong thời gian thương lượng (60 ngày), chủ nhà có thể trao đổi với khách trước tiên về bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản gây bởi sự sơ suất của khách thông qua Trung tâm giải quyết; bạn có thể nộp yêu cầu đòi khách bồi thường dựa trên mức độ thiệt hại.

Đối với các yêu cầu bồi thường vượt quá thời hạn thương lượng nhưng vẫn trong thời hạn bảo hiểm theo luật định (2 năm), vui lòng nhấp vào đây để gửi trực tiếp tới PICC.

2. Nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Nếu thương lượng không thành công, chủ nhà/người tổ chức có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cho PICC thông qua Lịch sử đơn yêu cầu trong Trung tâm giải quyết; Airbnb sẽ đồng thời chuyển tiếp đơn yêu cầu bồi thường tới PICC.

3. Chờ quyết định từ PICC

Sau khi xem xét và lập hồ sơ vụ việc, PICC sẽ liên hệ với một công ty giám định độc lập chuyên nghiệp bên thứ ba (Sedgwick China Co., Ltd) về trường hợp của Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm để hoàn tất quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đó.

Đối với các yêu cầu bồi thường trước ngày 1 tháng 8 năm 2020, nếu thương lượng thất bại, yêu cầu sẽ vẫn được nhóm Airbnb xử lý nhưng sẽ không được gửi cho PICC.

Chương trình Bảo hiểm cho chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc

Phạm vi bảo hiểm

 • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chấn thương thân thể xảy ra với khách hoặc bên thứ ba
 • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với thiệt hại về tài sản thuộc sở hữu của khách hoặc bên thứ ba

Các điều khoản miễn trừ trong phạm vi bảo hiểm

Quy trình yêu cầu bảo hiểm

1. Nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Điền và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm dựa trên thiệt hại thực tế của bạn (tai nạn phải xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2020); Airbnb sẽ đồng thời lưu lại đơn yêu cầu bồi thường của bạn và chuyển tiếp đơn đó tới PICC.

2. Chờ quyết định từ công ty giám định bên thứ ba (Sedgwick China Co., Ltd)

Sau khi xem xét và lập hồ sơ vụ việc, PICC sẽ liên hệ với một công ty giám định độc lập chuyên nghiệp bên thứ ba (Sedgwick China Co., Ltd) về trường hợp của bạn để hoàn tất quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đó.

Chương trình bảo hiểm trải nghiệm tại Trung Quốc

Phạm vi bảo hiểm

 • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chấn thương thân thể xảy ra với người tham gia hoặc bên thứ ba
 • Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với thiệt hại về tài sản của người tham gia hoặc bên thứ ba

Các điều khoản miễn trừ trong phạm vi bảo hiểm

 • Thương tích hoặc thiệt hại về tài sản do hành động có chủ ý (không phải tai nạn)
 • Thiệt hại đối với tài sản riêng của chủ nhà/người tổ chức, đồ đạc bị mất hoặc bị đánh cắp trong một lượt trải nghiệm
 • Phần trải nghiệm có liên quan đến máy bay và giao thông vận tải (phần này đã có bảo hiểm giao thông, như bảo hiểm ô tô, chi trả)
 • Các hoạt động thể thao căng thẳng hoặc cực kỳ mạo hiểm như leo núi đá và nhảy bungee
 • Khác

Quy trình yêu cầu bảo hiểm

1. Nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Điền và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm dựa trên thiệt hại thực tế của bạn (tai nạn phải xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2020); Airbnb sẽ đồng thời lưu lại đơn yêu cầu bảo hiểm của bạn và chuyển tiếp đơn đó tới PICC.

2. Chờ quyết định từ công ty giám định bên thứ ba (Sedgwick China Co., Ltd)

Sau khi xem xét và lập hồ sơ vụ việc, PICC sẽ liên hệ với một công ty giám định độc lập chuyên nghiệp bên thứ ba (Sedgwick China Co., Ltd) về trường hợp của bạn để hoàn tất quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đó.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Airbnb tạo Chương trình bảo vệ chủ nhà/người tổ chức tại Trung Quốc?

Là một nền tảng chia sẻ chỗ ở trên toàn cầu, chúng tôi rất coi trọng trải nghiệm của người dùng và tiếng nói của các chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm ở mọi quốc gia và khu vực. Với hàng trăm nghìn ngôi nhà được đăng cho thuê và hàng nghìn sự kiện trải nghiệm ở Trung Quốc đại lục, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp khoản chi trả bảo hiểm ưu việt, áp dụng tại địa phương cho cả tập thể lớn gồm các chủ nhà và người tổ chức trải nghiệm phía sau chúng tôi.

Chương trình này có phạm vi áp dụng như thế nào?

Chương trình Bảo vệ Chủ nhà và Người tổ chức trải nghiệm của Airbnb Trung Quốc áp dụng cho các đặt phòng/đặt chỗ và trải nghiệm tại Trung Quốc đại lục (ngoại trừ Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao và Đài Loan). Bảo hiểm tài sản cho Chủ nhà tại Trung Quốc áp dụng cho đặt phòng chưa bị hủy và có thời gian ở trên 1 đêm tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các vấn đề yêu cầu bồi thường bảo hiểm gây ra do khách ở trong nhà hoặc tham gia trải nghiệm trong thời gian diễn ra đặt phòng/đặt chỗ có thể được chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà và Người tổ chức trải nghiệm Trung Quốc và Chương trình Bảo hiểm trải nghiệm Trung Quốc chi trả (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021).

Chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm như thế nào?
 1. Nộp yêu cầu đòi khách bồi thường thông qua nền tảng hoặc nộp yêu cầu bảo hiểm lên PICC trong thời gian sớm nhất sau tai nạn. Vui lòng nhắc khách hoặc người tham gia trải nghiệm của bạn kịp thời trao đổi với bạn và đưa ra ý kiến phản hồi về vụ việc.
 2. Nếu tài sản nội thất tại nhà bạn bị hư hỏng, hãy kiểm tra trực tiếp ngay.
 3. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hoặc giấy chứng nhận điều tra của cảnh sát, để bạn có thể gửi đầy đủ thông tin hỗ trợ khi nộp yêu cầu bồi thường.
 4. Thực hiện các biện pháp tích cực sau tai nạn: gọi tới đường dây nóng 110, 120 hoặc 119 để được trợ giúp ngay lập tức.
Làm thế nào để nhận thông tin tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm?

Bạn có thể liên hệ với nhóm dịch vụ yêu cầu bảo hiểm Marsh để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm qua email [CN.Airbnb@marsh.com](mailto: CN.Airbnb@marsh.com) hoặc số điện thoại 400 622 8012, giờ làm việc từ 9:30 đến 17:30 vào các ngày trong tuần. Liệu vụ việc có được bảo hiểm hay không sẽ được PICC đánh giá một cách chuyên nghiệp dựa theo từng trường hợp cụ thể. Địa chỉ email của PICC: airbnbclaim@piccsh.com. Số ĐT: 021-95518 (Người dùng tại địa phương ngoài khu vực Thượng Hải cần quay số mã vùng 021 trước; vui lòng thông báo cho nhân viên dịch vụ rằng bạn là chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm hoặc khách của Airbnb) và đường dây dịch vụ hoạt động 24/7. Vào các ngày lễ, hồ sơ dịch vụ khách hàng sẽ được gửi đến nhóm phụ trách trường hợp đặc biệt để xử lý và họ sẽ trả lời trực tiếp.

PICC thuộc loại công ty bảo hiểm nào?

Là đối tác của "Chương trình Bảo hiểm cho chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc", PICC là công ty bảo hiểm tài sản thuộc sở hữu nhà nước với lịch sử lâu đời và thế lực vững chắc trên khắp Trung Quốc. Công ty có nhiều hoạt động kinh doanh trên quy mô lớn với phạm vi phí bảo hiểm đứng hàng đầu trên thị trường bảo hiểm tài sản toàn cầu.