Chuyển đến nội dung

Tìm chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19

Chỗ ở cho tuyến đầu dành cho những người đang trực tiếp tham gia công tác cứu trợ COVID-19.
Chỗ ở cho tuyến đầu là gì?
Các chủ nhà đang miễn phí hoặc giảm giá thuê để hỗ trợ công việc của lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19 trong cộng đồng của họ. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có quyền tiếp cận với những chỗ ở miễn phí và giảm giá.
Những chỗ ở này dành cho:
  • Lực lượng tuyến đầu
  • Chuyên gia y tế
  • Nhân viên y tế cộng đồng
Chúng tôi xác nhận rằng cơ sở của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình.
Bạn có thể đặt chỗ ở cho tuyến đầu nếu:
  • Bạn cần ở gần nơi làm việc hơn, dù trong khu vực của bạn hay ở một địa điểm mới để thực hiện nhiệm vụ công việc được giao
  • Bạn muốn tự cách ly để bảo vệ sức khỏe của gia đình hoặc bạn cùng phòng, và bạn hiện không mắc COVID-19
Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không
Bạn sẽ cần trả lời một vài câu hỏi và xác nhận nhiệm vụ công việc của mình. Sau khi chúng tôi liên hệ với đơn vị của bạn và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ mời bạn đặt phòng.