Chuyển đến nội dung

Cổng thông tin thành phố Airbnb

Đây là giải pháp tân tiến lần đầu tiên được giới thiệu dành cho các cộng đồng hợp tác với Airbnb

Thông tin chi tiết về hoạt động của Airbnb tại địa phương

Bảng điều khiển với dữ liệu về hoạt động kinh tế và xu hướng du lịch giúp các thành phố hiểu về quy mô hoạt động của Airbnb trong cộng đồng của họ.

Các công cụ để thực thi quy định

Các công cụ đầu tiên trong ngành hỗ trợ kiểm soát tình hình tuân thủ giúp các thành phố xây dựng và quản lý chính sách cho thuê nhà ngắn hạn hợp lý.

Giao tiếp và hỗ trợ trực tiếp

Sự hỗ trợ riêng trực tiếp từ Airbnb và các nguồn lực tập trung như công cụ Hỗ trợ khu dân cưcủa chúng tôi giúp thúc đẩy nhiều mối quan hệ hợp tác hơn.

Chúng tôi rất cảm ơn Airbnb đã hợp tác và chủ động tạo ra một công cụ giúp Thành phố thực thi tốt hơn luật cho thuê chỗ ở ngắn hạn của chúng tôi.

Darrell Steinberg, Thị trưởng thành phố Sacramento

Hỗ trợ chính quyền

Thông tin chi tiết, các công cụ và sự hỗ trợ giúp chính quyền dễ dàng quản lý việc chia sẻ nhà tại thị trường của mình và dễ hợp tác với Airbnb hơn.

Hỗ trợ các tổ chức du lịch

Các báo cáo mạch lạc, tương ứng về du lịch địa phương giúp các nhà tiếp thị về điểm đến hỗ trợ du lịch bền vững trong cộng đồng của họ.

Chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác

Cổng thông tin thành phố sẽ chuyển đổi cách Airbnb làm việc với các cộng đồng. Để đảm bảo giải pháp này đáp ứng nhu cầu của các đối tác, chúng tôi sẽ triển khai một cách chu đáo và thận trọng.

Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô của Cổng thông tin thành phố dựa trên những ý kiến phản hồi mà chúng tôi thu thập được trong giai đoạn thí điểm này. Nếu bạn muốn truy cập hoặc tìm hiểu thêm về Cổng thông tin này, hãy cho chúng tôi biết và sẽ có một thành viên trong nhóm chúng tôi liên hệ lại với bạn.

Giữ liên lạc

Tìm hiểu thêm về Cổng thông tin thành phố và cách chúng tôi hỗ trợ du lịch có trách nhiệm

Airbnb ra mắt Cổng thông tin thành phố, tài nguyên đầu tiên thuộc dạng này cho các chính quyền

Trong 5 năm qua, kể từ khi ra mắt Quy ước cộng đồng Airbnb, Airbnb đã đề ra và hành động theo cam kết phối hợp làm việc với các chính quyền.

Đầu tư vào mối quan hệ đối tác của chúng tôi với các cộng đồng trên toàn cầu

Suốt nhiều năm, Airbnb đã hợp tác với hàng trăm thành phố, tiểu bang, tỉnh và quốc gia trên toàn thế giới nhằm tạo ra tác động tích cực.

Airbnb hỗ trợ phục hồi kinh tế ở Vancouver và trên toàn thế giới như thế nào

Airbnb đang triển khai một chiến dịch quảng bá chỗ ở và trải nghiệm tại Vancouver, mở rộng công việc đang thực hiện trên toàn thế giới để thúc đẩy khôi phục hoạt động du lịch một cách an toàn.